Bytecheck pro investory

Pomáháme investorům vytvořit ještě lepší bydlení

10 let +

aktivity na trhu

9.000+

přejímek bytů
a rodinných domů

33+

průměrný počet chyb, které najdeme při kontrole nemovitosti 

Proč jít do spolupráce
s námi?

Chceme pro obyvatele bytů to nejlepší. Stejně jako vy.

Před výstavbou

Známe očekávání koncových zákazníků při převzetí bytu. Nastavíme projektovou dokumentaci a smlouvu o dílo se stavebním zhotovitelem tak, aby se tato očekávání naplnila. Bez vlivu na cenu díla. Odstraníme chyby projektu, najdeme úspory bez vlivu na standard.

Během výstavby

Pomůžeme s kontrolou bytů pro jejich úspěšné dokončení i když je stavba naplno rozjetá. Provedeme supervizní kontroly problémových partií a provedeme předpřejímky a přejímky díla očima koncových klientů. Dohlédneme na opravy a postavíme se za výsledek. Klient ví, že kontrolu provedl Bytecheck a je spokojen.